Föreläsningar

Det som alla mina föreläsningar har gemensamt är att de grundar sig på hur vi bemöter människor som har drabbats av en kognitiv sjukdom.

Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information.

När man drabbas av en kognitiv sjukdom som påverkar dessa förmågor, uppstår det svårigheter på flera olika områden, däribland förmågan att kommunicera och förstå sig själv och sin omgivning.

Föreläsningarna riktar sig till flera olika målgrupper men huvudsakligen till oss som arbetar med människor som har en kognitiv sjukdom och jag lägger en stor vikt på hur vi bemöter människor, samt hur vi själva påverkar de vi möter och att dessa två hör ihop.